Dabar informatičar

Informatički izazov za učenike osnovnih i srednjih škola

Zabavi se, nauči i pokaži se

Preuzmite poster:

Dabar informatičar izazov

Izazov Dabar informatičar je namjenjen učenicima osnovnih i srednjih škola. Izazov ima za osnovni cilj da omogući učenicima da se zabave, nešto novo nauče i da pokažu sve svoje talente, i poznate i skrivene.

Izazov takođe ima za cilj da pruži priliku svima za jedan novi susret sa informatikom u svakodnevnom životu i informatikom kao naučnom disciplinom. Izazov Vam, dragi učenici i nastavnici, može pomoći da otkrijete svoje, do sada skrivene, mogućnosti i talentei pruži Vam priliku da vježbate svoje kompjutaciono razmišljanje.

Za Dabar izazov nije potrebno nikakvo predznanje iz informatike.

Izazov se organizuje svake godine u novembru mjesecu a u Bosni i Hercegovini izazov je održan po prvi puta u maju i junu ove godine kao probni događaj. Učestvovalo je ukupno više od 2500 učenika. Izazov se, u pravilu, održava pod nadzorom i uz pomoć nastavnika informatike u informatičkim salama u školi.

Izazov za 2016 godinu je u pripremi !

Izazov u Bosni i Hercegovini će trajati od ponedjeljka 7 novembra sa početkom u 8 sati i trajaće do subote 19 novembra do 20 sati.

Preko 1.5 miliona učenika iz cijelog svijeta će u isto vrijeme uzeti učešće na sličnom izazovu

U osnovnim crtama

Počinje
7. novembar 2016
Završava
19. novembar 2016
Mjesto održavanja
Vaša škola
Za koga
sve učenike osnovnih i srednjih škola

Preuzmite poster

BiH dabar izazov za 2016 godinu

Sljedeća edicija Dabar izazova će se održati od ponedjeljka 7 novembra sa početkom u 8 sati i trajaće do subote 19 novembra do 20 sati. Ukoliko ste nastavnik ili profesor upišete se već sada kao koordiranator za svoju školu. Mogućnost za kreiranje grupa za trening na prethodnim izazovima je već sada moguće a vrlo brzo ćete moći kreirati i grupe za ediciju 2016. Ukoliko ste učenik obavjestite svog nastavnika, informatike ili tehničkog odgoja, i zamolite ga za organizaciju izazova u vašoj školi.

Izazov pokriva različite oblasti informatike : informacija i njena reprezentacija, algoritamsko i kompjutaciono razmišljanje, korišćenja aplikacija, strukture podataka, logičke zagonetke i igre, informatika i društvo. Uvijek su, ili vrlo često, svi zadaci pristupačni svim učenicima pa i onima koji nemaju neka predznanja ali žele da nauče nešto novo i dobro se zabave.

  • Svi učesnici će se zabaviti, nešto novo naučiti i možda se pokazati i istaći među svojim vršnjacima.
  • Izazov se radi jedan školski čas ili 45 minuta i sastoji se, obično, od 12 pitanja.
  • Izazov je besplatan i ne zahtjeva nikakvo informatičko predznanje.
  • Izazov se organizuje za učenike osnovnih škola počev od trećeg razreda sve do maturanata u srednjim školama i ima različite nivoe za različite uzraste.
  • Učenici-učesnici učestvuju sami ili u paru u prostorijama svoje škole.
  • Izazov se održava tokom dvije sedmice novembra.
  • Izazovu se može pristupiti u bilo koje doba dana tokom ove dvije sedmice.
  • Detaljne ispravke svih zadataka će biti dostupni svim učesnicima vrlo brzo nakon izazova
  • Najboljih 10 posto učenika će imati priliku da probaju, ukoliko to žele, i jedan drugačiji izazov koji je više okrenut algoritmima i rješavanju problema
  • Shodno trenutnim mogućnostima biće obezbjeđene i posebne motivacione nagrade za najbolje učesnike kao i diplome

Dabar je samo jedan zabavan početak otkrivanja informatike kao nauke. Za najbolje učesnike će biti organizovani susreti sa finalnim takmičenjem gdje će kao nagrade biti obezbjeđene škole informatike i programiranja, susreti sa naučnim radnicima i profesionalcima informatičarima. Ove aktivnosti se planiraju tokom zimskog raspusta.

Dabar izazov je prvi put održan u Litvaniji 2004 i sada se održava u više od 50 zemalja svijeta a od prošle godine i u Bosni i Hercegovini. Svaka zemlja organizuje izazov nezavisno u isto vrijeme tokom jedne ili dvije sedmice novembra poštujući zajednička pravila. Svake godine se priprema jedan skup zadataka gdje onda svako pravi svoju krajnju selekciju.