Dabar informatičar

Informatički izazov za učenike osnovnih i srednjih škola

Zabavi se, nauči i pokaži se

Preuzmite poster:

Primjeri zadataka sa prethodnih dabar izazova