Dabar informatičar

Informatički izazov za učenike osnovnih i srednjih škola

Zabavi se, nauči i pokaži se

Preuzmite poster:

Primjeri zadataka sa prethodnih dabar izazova

Dabar Bebras je na času likovnog. Nastavnik im je dao čitav skup savjeta i uputstava koje trebaju izvršiti u zadatom redoslijedu:

  1. Naslikati oblake na cijeloj donjoj polovini lista.
  2. Okrenuti list papira za pola kruga ne dižući ga sa stola.
  3. Naslikati travu i bilje na cijeloj donjoj polovini lista.
  4. Naslikati sunce u gornjem desnom uglu lista.
Ukoliko poštujete sve savjete u zadanom redoslijedu 1, 2, 3, 4, naša slika prolazi kroz sljedeće faze:

→(1)→  →(2)→  →(3)→  →(4)→ 

Bebras je čuo i razumio sva uputstva ali ga je, nažalost, njihov redoslijed zbunio i on je uputstva izvršio u sljedećem redoslijedu: 3, 1, 2, 4. Kako će izgledati slika koju je on naslikao:

  1. ?

Danas, castori žele provjeriti kakvo je stanje njihove rijeke. Da bi to uradili potrebno je da se svi rukavci rijeke provjere, plivajući, od strane najmanje jednog castora.

Zbog brzine rijeke, castori mogu plivati samo u smjeru toka rijeke. Pored toga, jedan castor može napraviti najviše jedan "spust" niz rijeku polazeći od tačke A do tačke B.

Poštujući sve date uslove, koji je najmanji broj castora neophodan da se svi rukavci rijeke nacrtane na slici obidju.  ?

Dabar Castor kreće u avanturu : treba da pođe iz svoje kuće, sakupi 3 zlatna prstena, baci ih u lavu jednog od 2 vulkana i onda se vratiti kući.

Na prikazanoj karti svaka crna linija odgovara putovanju od jednog dana hoda. Castor se može vratiti putem kojim je već prošao i nije obavezan da obiđe sve puteve. Dabar ima pravo proći pored vulkana a da ne baci prstenove koje je skupio.

Koji je najmanji broj dana koji su potrebni Castoru da uspješno završi svoju misiju. ?

Upravljanje dizalicom

Upravljajte magnetnom dizalicom klikajući na numerisanu dugmad kako bi prebacili blokove onako kako je ilustrovano ovdje dole.

Imaćete više bodova što manje koraka učinite.

Kranji cilj :

Broj učinjenih koraka : .