Dabar informatičar

Informatički izazov za učenike osnovnih i srednjih škola

Zabavi se, nauči i pokaži se

Preuzmite poster:

Primjeri zadataka sa prethodnih dabar izazova

Castor ima jednu igru za pravljenje različitih prolazaka klikera koja posjeduje i jednostavne skretnice. Kada jedan kliker prodje kroz jednu raskrsnicu onda joj pomjeri i jedno pero upravo kako je ilustrovano na shemi u prilogu.

Primjer prolaska jednog klikera

Prema tome, kao rezultat imamo da će sljedeći kliker koji dodje do skretnice otići na drugu stranu. Prolazak ovog drugog klikera će ponovo promijeniti konfiguraciju skretnice koja će se ponovo naći u svojoj početnoj konfiguraciji.

Schema prolazaka klikera

Castor je napravio cijelu shemu kao što je i prikazano ovdje. Onda je pustio 3 klikera da padaju sa vrha, jedan nakon drugog. Na koji izlaz od četiri moguća će treći kliker (crveni kliker) izaći na dnu ?

Castor je napravio ogrlicu ali nije siguran da li je pogodio dobru veličinu.

Na priloženom crtežu vide se krajevi kojima se spajaju krajevi ogrlice kao i dužine niti izmedju dvije perle.

Ukoliko rastegnemo ogrlicu vukući njene krajeve u suprotnim smjerovima koja bi bila onda dužina izmedju dva kraja ?