Dabar informatičar

Informatički izazov za učenike osnovnih i srednjih škola

Zabavi se, nauči i pokaži se

Preuzmite poster:

Primjeri zadataka sa prethodnih dabar izazova

Castor ima jednu igru za pravljenje različitih prolazaka klikera koja posjeduje i jednostavne skretnice. Kada jedan kliker prodje kroz jednu raskrsnicu onda joj pomjeri i jedno pero upravo kako je ilustrovano na shemi u prilogu.

Primjer prolaska jednog klikera

Prema tome, kao rezultat imamo da će sljedeći kliker koji dodje do skretnice otići na drugu stranu. Prolazak ovog drugog klikera će ponovo promijeniti konfiguraciju skretnice koja će se ponovo naći u svojoj početnoj konfiguraciji.

Schema prolazaka klikera

Castor je napravio cijelu shemu kao što je i prikazano ovdje. Onda je pustio 103 klikera da padaju sa vrha, jedan nakon drugog. Na koji izlaz od četiri moguća će sto i treći kliker izaći na dnu ?