Dabar informatičar

Informatički izazov za učenike osnovnih i srednjih škola

Zabavi se, nauči i pokaži se

Preuzmite poster:

Osnovni uslovi za učešće

Kako učestvovati na Dabar izazovu ?

Jedan od nastavnika/ca u školi treba da se prijavi kao "koordinator" i tako preuzme na sebe obavezu da organizuje izazov u svojoj školi uz pomoć svih ostalih nastavnika svoje škole

Ko može učestvovati na Dabar izazovu ?

Dabar izazov se organizuje za sve učenike srednjih škola kao i za sve učenike osnovnih škola počevši od trećeg razreda.

Da li je obavezno prijaviti cijelo odjeljenje za učešće na izazovu ?

Ne. Nastavnik/ca može izabrati samo jedan dio učenika (na primjer samo oni koji žele) jednog odjeljenja, ili pak može organizovati učešće na izazovu istovremeno za više različitih odjeljenja istog razreda (ukoliko ima dovoljan broj računara). S druge strane, osnovna ideja izazova je masovnost i popularizacija informatike kao nauke i nauke uopšte i treba ohrabriti sve učenike da uzmu učešća bez obzira na njihove prethodne rezultate u školi ili njihove trenutne želje. Izazov je zabavan i poučan i ne zahtijeva nikakvo predznanje.

Da li je izazov pristupačan osobama sa poteškoćama u vidu ?

Na žalost nije. Prvih godina posebna pažnja je bila posvećena prilagođenim zadacima sa posebnim tekstom za osobe sa poteškoćama u vidu ali su te verzije bilo korištene od malog broja učesnika. Posljednjih godina, zadaci se sve više oslanaju i na vizualni prikaz i vrlo često su i interaktivni tako da neka posebna tekstualna verzija ima sve manje smisla.

Važno je učestvovati

Pierre de Coubertin

Registracija koordinatora

Kada se otvaraju registracije za koordinatore ?

Registracije su praktično otvorene tokom cijele godine. Ukoliko ste nastavnik/ca ili profesor/ica informatike i želite da Vaša ustanova i učenici u njoj uzmu učešće u Dabar izazovu onda je dovoljno da se registrujete. Nakon toga možete organizovati testne i probne Dabar izazove kako bi se učenici zabavili, nešto novo naučili i osjetili šta ih čeka na zvaničnom Dabar izazovu. Takođe možete kreirati svoju grupe za zvanični Dabar izazov čim one budu dostupne u sistemu.

Do kojeg datuma je moguće uraditi registraciju koordinatora/ice ?

Ne postoji krajnji datum za registraciju pa se moguće registrovati čak i tokom samog izazova. S druge strane, savjetujemo Vas da se registrujete što prije kao koordinator za Vašu obrazovnu ustanovu. U svakom slučaju uvijek je moguće, na sopstveni zahtjev, promijeniti sve uslove participacije Vaše ustanove kao i sve dostavljene podatke tokom same registracije.

Da li moguće imati više od jednog/ne koordinatora/tice za jednu školu ?

Radi dobre koordinacije i komunikacije najbolje je da svaka obrazovna ustanova ima jednu odgovornu osobu, koordinatora Dabar izazova. S druge strane, ukoliko želite podijeliti obaveze i dužnosti sa svojim kolegama, moguće je da se više osoba registruje kao koordinator/ica jedne ustanove a da u sistemu podijele prava pristupa podacima svoje ustanove.

Da li jedan/na koordinator/tica može biti odgovoran/na za više škola ?

Da, moguće je. Ukoliko ste u takvoj situaciji obavjestite nas na mail dabar.informaticar.ba@gmail.com

Da li koordinator/tica mora koristiti svoju službenu email adresu ?

Korištenje zvanične službene adrese olakšava umnogome olakšava naš zadatak provjere registracije (na žalost, uvijek su moguće zloupotrebe). Molimo Vas da ako nemate službenu email adresu da nas onda obavjestite emailom na dabar.informaticar.ba@gmail.com o Vašim osnovnim podacima : ime i prezime, ime i adresa škole, web ili facebook stranica škole. Odmah nakon toga ćete dobiti obavjest o validaciji Vaše registracije.

Tok samog izazova

Da li Dabar izazov zahtjeva posebnu pripremu za učenike ?

Priprema učenika nije neophodna. Nije potrebno nikakvo predznanje iz informatike za uspješno rješavanje zadataka. S druge strane moguće je trenirati učenike sa starim izazovima koji su dostupni u sistemu. Ovi stari izazovi imaju i detaljna rješenja kao i kratko objašnjenje naučne zasnovanosti i naučnog interesa za zadatak.

Da li se izazov odvija u precizno određeno vrijeme u precizno određenom danu ?

Nastavnik/-ca organizuje Dabar izazov u svojoj školi u vrijeme koje joj (i njenim učenicima) najviše odgovara a sve tokom zvaničnog perioda Dabar izazova. Nastavnica treba da odredi datum i vrijeme održavanja Dabar izazova prilikom kreiranja "grupe" za grupu učenika koji radi izazov na istom nivou i u isto vrijeme (na primjer, jedno odjeljenje učenika u školi). Obratite pažnju da je potrebno registrovati odnosno kreirati više različitih grupa za više različitih grupa učenika koji žele raditi izazov u različito vrijeme čak i ako rade izazov na istom nivou.

Koliko vremena traje jedan izazov ?

Jedan Dabar izazov traje najviše 45 minuta.

Da li učenik jedan Dabar izazov mora završiti u toku jednog školskog časa ?

Da. Učenik-učesnik ne može raditi isti Dabar izazov više puta. Jednom kada izazov počne, nakon što učenik unese osnovne podatke o sebi, kronometar počinje da mjeri 45 minuta i nije ga moguće zaustaviti. Nije dakle moguće zaustaviti rad pa onda nastaviti gdje ste se zaustavili nekad kasnije. S druge strane, moguće je zatvoriti svoj web preglednik i nastaviti odmah posije otvarajući novi preglednik čak i na nekom drugom računaru (na primjer ukoliko se učenik susretne sa nekim tehničkim problemom). Kronometar i u tom slučaju ipak nastavlja svoj rad i nije ga moguće zaustaviti.

Da li učenici mogu pristupiti izazovu van škole i van školskog vremena, na primjer od svojih kuća ?

Ne. Kako bi svi učenici imali što je moguće ravnopravniji tretman (hiljade učenika će raditi isti Dabar izazov) vrlo je važno da se sve odvija u približno istim uslovima : u vrijeme škole i u školi kao i uz prisustvo nastavnika/ce.